U, jij of iets anders … autisme en taal

Gebruik ik ‘u’ of doe ik degene die ik aanspreek meer plezier met ‘je’? In de krant De Standaard verscheen er vandaag een lezersbevraging over. De chef eindredactie vroeg de lezers, zoals deze blogger, waar ze het liefst mee aangesproken worden: u of je. In deze blog ga ik vanuit eigen ervaringen in op deze vraagstelling.

Read More →


‘Autistische mensen weten (bijna altijd) het best wat hun goed leven is’ … autisme en onderzoek

Bespreking van het recente onderzoeksartikel over levenskwaliteit van autistische individuen van de onderzoekseenheid gezin – en orthopedagogiek, met mijn eigen mening over het artikel en link naar mijn eigen artikel rond autistische kwaliteit van bestaan

Read More →


5 tips om Wereld Autisme Dag positief te beleven … autisme en inspiratie

Vijf tips om Wereld Autisme Dag of de periode errond op een positieve door te maken, als je daar last mee zou hebben.

Read More →


‘Laat een kind zijn negatieve gevoelens uiten’ … autisme en media

Citaat uit ‘Vraag het aan de Expert’ in Het Laatste Nieuws van 19 maart 2022 waarin de vereniging Participate! ouders helpt om het autisme van hun kind beter te begrijpen, in dit geval uitleg over autisme aan de niet-autistische broer.

Read More →


Een geval van autistische inertie … autisme en dagelijks leven

Ergens mee beginnen, daar droom ik van, evenals ergens mee ophouden. Verder is er vaak inertie, een vorm van autistische traagheid waar ik last van heb. In deze blog beschrijf ik deze, enkele voorbeelden en hoe ik ermee omga.

Read More →


‘Psychologische theorieën focussen teveel op afzonderlijke beperkingen’ … autisme en holisme

Quote van Frederik Boven, filosoof en psycholoog, gepromoveerd op de geschiedenis van autisme, in Trouw van 17 maart 2022 over het belang van de holistische benadering en het manco van de huidige psychologische theorieën waar veel mensen met autisme weinig mee kunnen.

Read More →


‘Alles komt goed, uiteindelijk’ … autisme en je verhaal vertellen

Dat de meeste autistische mensen niet meteen staan te springen om over hun eigen ervaringen te schrijven of te praten, heeft een aantal verklaringen. In deze blog probeer ik ze te beschrijven, met voorbeelden uit mijn eigen autismebeleving

Read More →


‘Camoufleren als therapiefocus in therapie autistische vrouwen’ … autisme en therapie

Een samenvatting van een recent onderzoek via het FANN, Nederlands netwerk van autistische vrouwen, rond welke therapie volgens autistische vrouwen zelf werkt en welke aandachtspunten er zijn in een therapeutische relatie.

Read More →


‘Er is nood aan onderzoek dat een positieve impact heeft op ons dagelijks leven’ … autisme en onderzoek

Citaat van Els van Beneden, dagelijks bestuurder LAVA vzw, rond participatief onderzoek naar autisme in Het Nieuwsblad van 19 maart 2022

Read More →


9 redelijke aanpassingen vanuit autisme … autisme en aanpassingen

Op basis van persoonlijke ervaringen en inspiratie uit verschillende hoeken (professionals, autistische personen, ouders) een lijstje van 9 redelijke aanpassingen vanuit autisme. Uiteraard is dit lijstje slechts bedoeld ter inspiratie

Read More →


‘We zijn meer dan een ding of obstakel’ … autisme en films

Een uitspraak van Theodoor Steen, filmjournalist met autisme, over autisme in films, en de ideale film met een autistisch personage erin.

Read More →


7 situaties waarin ik onbeleefd kan overkomen en wat kan helpen … autisme en beleefdheid

In deze blog 7 situaties waarin ik ik onbeleefd kan overkomen – is mijn persoonlijke ervaring, en dit wordt soms aan autisme gelinkt, met wat mij (en misschien ook anderen met autisme) zou kunnen helpen (of wat anderen kunnen doen).

Read More →


Eindspel … vragen over actualiteit, leven en persoonlijkheid

Elke week stelt het nieuwsmagazine Knack op de laatste pagina van het tijdschrift, in de rubriek ‘Eindspel’ twintig vragen over actualiteit, het leven en persoonlijkheid. Vandaag besloot ik ze zelf op te lossen. Ik deed er 59 minuten en 15 seconden over. Het kan zijn dat er autisme opduikt in de antwoorden, maar u zal vandaag zelf de linken moeten leggen.

Read More →


9 tips in omgaan met autisme op het werk … autisme en werk

Negen tips in omgaan met autisme op het werk die ik verzamelde en vaak hoorde vernoemen in gesprekken met mensen met autisme in mijn omgeving. Met bijhorende mindmap

Read More →


‘Hoe kan je eenzaamheid bij autistische volwassenen verminderen?’ … autisme en eenzaamheid

Dat autistische volwassenen ook eenzaamheid ervaren, is duidelijk, maar hoe het kan verlicht worden of verminderd, is minder onderzocht. Onlangs las ik een onderzoeksartikel uit maart 2022 en ik besloot het heel kort samen te vatten.

Read More →


De autistische mens als toekomstige menselijke conditie? … autisme en technologie

Geven autistische mensen ons een inkijkje in onze toekomstige menselijke conditie? Het is een vraag die centraal staat in het boek van prof. Eva Berger, rond contextblindheid en digitale technologie. In deze blog doe ik een poging om het boek te bespreken

Read More →


‘U behoort niet tot onze doelgroep’ … autisme en participatie

‘Sorry, u behoort niet tot onze doelgroep’ krijg ik af en toe te horen. In deze blog schrijf ik hoe ik daarmee omga, en wanneer ik zoal niet tot een (doel)groep hoor, waarom ik dat soms moeilijk en soms ook beter vind.

Read More →


Waar ik gelukkig van word … autisme en geluk

Reflectie op een uitspraak van blogster/auteur met autisme en adhd Elise Cordaro over zij gelukkig van word. Over geluk, een lege agenda, liefde en vriendschap.

Read More →


‘Autisten zijn vaak grenzenverleggers’ … autisme en talenten

Fragment van auteur Barbora Wouters uit ‘Intieme Revoluties: tegendraad in seks, liefde en zorg’ (uitgegeven bij Boom Amsterdam) over vijf voorbeelden van (tegendraadse) autistische grensverleggers en hun context.

Read More →


‘Zowel autisme als geluk ervaren, sluit een handicap hebben niet uit’ … autisme en zelfbeschikking

Fragment uit The #ActuallyAutistic Guide to Advocacy over bepaalde misverstanden die leven rond autistische ervaringsdeskundigen en gezinnen in verband met handicap, beperkingen, geluk en zelfbeschikking

Read More →


10 gevoelige thema’s rond autisme … autisme en beeldvorming

Onlangs vroeg een hulpverlener me welke thema’s rond autisme volgens mij gevoelig liggen. Ik maakte dit lijstje van tien thema’s (met een aantal verwante onderwerpen) op. Uiteraard is dit niet volledig en natuurlijk vanuit mijn eigen standpunt opgemaakt.

Read More →


Welke redenen zijn er om een diagnose te weigeren en wat eraan te doen? … autisme en diagnostiek

Lezeres Nathalie vraagt mij welke redenen zoal gegeven worden als er geen sprake blijkt van diagnose autisme na een diagnostisch onderzoek en wat je eraan kan doen.

Read More →


‘Hoe normaal zijn: over de excentriciteit van het dagelijks leven’

In zijn flinterdunne boekje ‘Hoe normaal zijn’ tracht Daniel Tammet, autistic savant, te beschrijven hoe ‘normale’ mensen bij autisten overkomen. Hij slaagt daar niet in maar inspireert me wel tot dit stukje over de inhoud van zijn werkje.

Read More →


Woorden als wolken … autisme en taal

Een persoonlijke tekst over impressies van activiteiten die ik op deze (ietwat mistige) zaterdag doe.

Read More →


‘Is Poetin een autist?’ … autisme en bekendheden

Een aantal lezers vroegen of ik het ermee eens of oneens ben of de Russische President Poetin een autist is (zoals vijftien jaar geleden al in de pers kwam). In deze blog geef ik daar antwoord op, dat probeert ruimer te gaan dan ‘ja’ of ‘nee’.

Read More →


‘Hoe bereid ik me voor op mijn covid-19-vaccin?’ … autisme en overzicht

Hoe bereid ik me voor op mijn Covid-19 vaccin, vraagt Janina, net zoals veel andere mensen in mijn blogmail. Uit eigen ervaringen met 4 prikken probeer ik daarop te antwoorden met deze blog

Read More →


‘Geef mensen met autisme tijd om te schakelen’ … autisme en veranderen

Citaat van Peter Vermeulen (Autism in Context, Sterkmakers in Autisme) in een interview over zijn boek dat in het Nederlands blad Trouw verscheen op 26 februari 2022

Read More →


Over het dubbele empathieprobleem (en wat het niet is) … autisme en communicatie

Sommige mensen beweren dat autistische mensen beter omgaan met andere autistische mensen (en ze dus het best bij elkaar worden gestoken). Daarbij wordt vaak verwezen naar de tekst van autistisch onderzoeker Damian Milton die schreef over de dubbele empathietheorie. In deze blog ga ik na wat er nu echt in Miltons tekst staat en wat mijn eigen ervaringen zijn daarrond.

Read More →


‘Niets menselijks is ons* vreemd’ … autisme en menselijkheid

Niets menselijks is ons (autistische mensen) vreemd, hoewel sommige mensen met autisme dit wel eens tegenspreken. In deze blog leg ik uit wat die uitspraak voor mij betekent.

Read More →


‘Waar kan je jezelf niet zijn en hoe pak je dat aan?’ … autisme en jezelf zijn

Waar kan je jezelf niet zijn en hoe pak je dat aan, vraagt pedagoge Annie. In deze blog probeer ik daar vanuit mijn eigen standpunt over te schrijven.

Read More →


‘Een goede autismetheorie poneert geen zekerheden’ … autisme en wetenschap

Citaat over wat een goede theorie over de oorzaken van autisme kenmerkt en wanneer dit niet het geval is van Peter Vermeulen en Steven Degrieck in ‘Mijn kind heeft autisme’ (uitgegeven bij Lannoo)

Read More →


‘Waar kan ik terecht als mijn autisme niet erkend raakt?’ … autisme en diagnose

Leontien stuurt me een mail met de vraag waar ze terecht kan als haar autisme niet erkend raakt. In deze blog probeer ik haar vanuit ervaringen een antwoord te geven.

Read More →


‘Ook bij mensen met autisme bestaan stigma’s over ASS’ … autisme en beeldvorming

Citaat van autisme onderzoeker en ambassadeur Birsen Basar over een vaak vergeten element in beeldvorming rond autisme

Read More →


‘Ze zeggen dat ik geen praatjes kan slaan’ … autisme en communicatie

Over waarom een praatje slaan nut heeft maar niet zo goed verloopt, onder andere onder invloed van autisme, vanuit mijn eigen ervaringen

Read More →


Over prikkels die inspireren … autisme en dagelijks leven

Over de meest bewuste prikkels die ik op dit moment ervaar en die inspireren, niet meteen tot zichtbaar actief gedrag, maar toch tot deze tekst.

Read More →


‘Maatschappijkritiek is belangrijk deel van inclusie autisme’ … autisme en beeldvorming

Citaat van Steven De Blieck (@20angles), blogger/podcaster met autisme op 20angles.com.

Read More →


Van catch-22 naar neurogradualisme? … autisme en onderzoek

Een samenvatting van de ideeën van filosoof Jo Bervoets, die onderzoek doet op autisme vanuit ethisch standpunt.

Read More →


‘Natuurlijk hebben mensen met autisme verbinding nodig’ … autisme en verslaving

Citaat van Valerie Verhulst in Humo van 15 februari rond verslaving, trauma, autisme en de nood aan verbinding.

Read More →


Komt een autist bij een psychotherapeut … autisme en beeldvorming

Reactie op een opinie-artikel In De Standaard van 18 februari van een psychotherapeut over autisme en nuance over de (zelf)identificatie met de diagnose.

Read More →


‘Als je als buitenstaander naar onze relatie kijkt’ … autisme en liefhebben

Vicky Potters, ervaringsdeskundige en auteur, over wat grenzen respecteren in een neurodiverse relatie betekent, uit ‘Liefhebben in ons gezin’ in het tijdschrift Sterk! In Autisme (Jaargang 41, nr 241, Jan-Feb 2022) van Sterkmakers In Autisme

Read More →


‘Wat kan ik in het slechtste geval verwachten als ik mijn autisme bekend maak?’ … autisme en diagnose

Wat kan ik in het slechtste geval verwachten als ik mijn autisme bekend maak aan mijn omgeving, vraagt Leandro, lezer van mijn blog. In deze blog bespreek ik vier mogelijke reacties: ontkenning, ongeloof, slecht geïnformeerd en anti-autistisch. En ik heb ook aandacht voor positieve houdingen tegenover autisme.

Read More →


‘Ik heb een tekst gemaakt en naar al mijn pesters gestuurd’ … autisme en pesten

Citaat van Kimberly van de Winckel, vrouw met autismeover de manier waarmee ze omging met haar pesters.

Read More →


Elke dag verdient liefde … autisme en liefde

Als er iets gevierd mag worden is het wel een van de oneindig veel vormen van liefde, niet beperkt tot vandaag. In deze blog vertel ik iets over autisme en liefde. Heel kort.

Read More →


Mijn mantra’s … autisme en zelfhulp

In deze blog een mindmap met een aantal van mijn mantra’s die ik mezelf toespreek op bepaalde momenten, bemoedigend.

Read More →


Als autistische automobilist in het verkeer … autisme en openbare weg

Een feestje, mijn 25ste jaar rijbewijs en 500.000 kilometer afgelegd. Toch ervaar ik autistische automobilist een aantal moeilijkheden in het verkeer. Een recent onderzoek bleek deze mooi te verwoorden. Welke ze zijn, en hoe dat zit met andere autistische en niet-autistische automobilisten leg ik uit in deze blog.

Read More →


14 jaar Tistje … autisme en bloggen

Ruim 14 jaar geleden, begon ik met een blog. Waarom die ontstond, en hoe het evolueerde, leest u in dit stukje.

Read More →


‘Wat zou jij doen als je afspraak wordt verplaatst?’ … autisme en dilemma’s

Yorik, lezer met autisme van mijn blog, vraagt me wat ik zou doen in zijn plaats, in een moeilijke situatie, zeg maar dilemma, die hij beschrijft. In deze blog probeer ik daar een genuanceerd antwoord, niet vanuit zijn maar vanuit mijn plaats, op te geven.

Read More →


Een leven in 140 tekens … autisme en sociale media

Een levensbeschrijving maken in 140 tekens, zoals op Twitter, is een uitdaging. In deze blog schrijf ik over inspiratie, onder andere bij anderen met of zonder autisme.

Read More →


‘Kan iemand met autisme liegen?’ … autisme en liegen

Kan iemand met autisme liegen? Het is een vraag die niet alleen op mijn blog vaak gesteld wordt, maar ook op andere websites rond autisme vaak voorkomt. In deze blog maak ik een overzicht van wat ik er al over heb geschreven en over weet vanuit eigen ervaringen.

Read More →


Mijn airblade-fiep … autisme en preoccupatie

Sinds lange tijd heb ik een airblade-fiep, maar tegelijk raak ik zintuigelijk hyperreactief als iemand op een onvoorspelbare en respectloze wijze het toestel benadert. Hoe dat zit, leg ik uit in deze zeer persoonlijke blog.

Read More →


“Alsof het leven begint als we volwassen zijn” … autisme en beeldvorming

Citaat van Anne van A-typist over wat haar opvalt aan recente series over autisme

Read More →


Tien tips van autistische vrouwen … autisme en goed leven

Tien tips van autistische vrouwen (via Female Autism Network of NL – Fann) voor hun ervarings/lotgenoten met autisme, cross-categorie.

Read More →


‘Goed begrip en een open blik van de samenleving is nodig’ … autisme en beeldvorming

Citaat van Magali De Reu, autisme activiste, in het magazine Goed Gevoel van 1 februari 2022 over wat zij aan lotgenoten wil laten zien.

Read More →


‘Speciale gaven zijn uitzonderlijk’ … autisme en beeldvorming

Citaat van Steven Degrieck van Autisme Centraal over een wijde opvatting dat mensen met autisme een speciale gave hebben terwijl dat een uitzondering is.

Read More →


#2 aanvoelen en ontrafelen van onlogische regels … 10 verwarrende sterktes van autistische mensen

Aanvoelen, ontrafelen en op een bijzondere wijze omgaan met onlogische regels zou een van de 10 verwarrende sterktes zijn van mensen met autisme. In deze blog ga ik daar kort op in. Er is ook een poll aan verbonden waar je je eigen mening kan geven.

Read More →


‘Altijd op zoek om te bewijzen dat ik eigenlijk een bedrieger ben’ … autisme en reflectie

Citaat uit het mooie ‘Dagboek van een natuurjongen’ van Dara McAnulty, over zijn zelftwijfel en perfectionisme.

Read More →


‘Kan je als autist model worden?’ … autisme en werk

Kan je als autist model worden?, vraagt Steven, lezer van deze blog, tevens autistisch persoon. Dit is al een tijdje zijn droom. In deze blog ga ik op zijn vraag en probeer zo genuanceerd maar toch duidelijk zijn vraag te beantwoorden vanuit eigen ervaringen en kennis.

Read More →


Soms durf ik wel eens een beetje misschien-en … autisme en twijfeltaal

Over het toenemend gebruik van twijfeltaal in teksten rond autisme, en in mijn eigen taalgebruik, de afgelopen jaren.

Read More →


‘Kan je verschillende soorten autisme tegelijk hebben?’ … autisme en diagnose

Kan je verschillende soorten autisme tegelijk hebben?’, vraagt lezer Lieven. In deze blog probeer ik daarop vanuit mijn ervaring een antwoord te geven

Read More →


‘Een radicale weigering om codes en conventies te accepteren’ … autisme en beeldvorming

Citaat van Erwin Jans in ‘Denker zonder das’ over de suggestie dat de filosoof Ludwig Wittgenstein autisme had, in Knack van 26 januari 2022

Read More →


‘Waarin verschillen camouflage, compensatie en maskeren bij mensen met autisme?’ … autisme en sociale contacten

Waarin verschillen camouflage, compensatie en maskeren bij mensen met autisme, vraagt lezeres Lieke, en wat heeft dit te maken met (autistische weerstand tegen) het beschermend gezichtsmasker (mondmasker) dat we moeten dragen? In deze blog probeert dat genuanceerd uit te leggen.

Read More →


‘Out of the box-denken is een talent van veel mensen met autisme’ … autisme en beeldvorming

Out of the box of outside the box denken is een talent van veel mensen met autisme of adhd, is een stelling die werd gebruikt, voor de dag van de betrouwbare informatie. In deze blog ga ik hier genuanceerd op in en kan u via een poll laten weten wat u over deze stelling denkt.

Read More →


‘Is dit zijn autisme of is hij het zelf?’ … autisme en relaties

Vrouw van een man met nog niet zo lang geleden gediagnosticeerd autisme vertelt wat zij aan hem bewondert, en haar twijfel wat er van hem en wat van zijn autisme. Uit de krant De Morgen.

Read More →


Wat wordt bedoeld met ‘een vorm van autisme’? …. autisme en diagnose

Lezeres Elise mailt mij met de vraag waarom mensen soms vermelden of zeggen dat ze een vorm van autisme hebben. Betekent dat iets anders dan ‘autisme’ of zegt het iets over de gevolgen van autisme. In deze blog probeer ik daar een genuanceerd antwoord op te geven vanuit eigen ervaringen en kennis.

Read More →


‘De schijn hooghouden maakt het extra zwaar’ … autisme en angst

Een fragment uit het interview van meest sexy radiofiguur en polyvalent talent Evy Gruyaert over haar autisme en angst

Read More →


‘Wat ik zo mis in de omgang met autisten’ … brief van een lezeres

Uit de vele brieven en ingezonden stukken die ik krijg van lezers, heb ik uitzonderlijk die van de Nederlandse lezeres Anne-Fien gekozen om op mijn blog te plaatsen. Zij schrijft over wat ze zo mist in de omgang met autistische mensen en de informatie over autisme.

Read More →


‘Wil je mijn knuffel?’ … autisme en knuffeldag

Vandaag is knuffeldag, zoals elk jaar op 21 januari. In deze blog beschrijf ik mijn hoogstpersoonlijke ervaring en standpunt tegenover knuffelen, hoe ik het ervaar, ook in mijn partner/liefdesrelatie en geef ik een tip hoe je mij het best een knuffel aanbiedt.

Read More →


Welke stoel voor autisme in opleidingen en scripties? … autisme en onderwijs

Een thesis, scriptie of eindwerk bespreken, dat doe ik af en toe, als ervaringsdeskundige of als ervaren thesisschrijver. In deze blog bespreek ik hoe ik dat doe, hoe dat zit met de invulling van autisme in die scripties en in de opleidingen waar ik ga spreken en soms inhoudelijke feedback geef.

Read More →


‘Van onduidelijkheid en inconsistentie krijg ik het op mijn heupen’ … autisme en communicatie

Een citaat uit het interview met Magali De Reu in Flair van 4 januari 2022 over haar boek ‘Aut of the box’ en buiten de lijntjes kleuren

Read More →


#1 bijzondere humor … 10 verwarrende sterktes van autistische mensen

Van de 10 verwarrende sterktes van autistische mensen is bijzondere humor een eerste. In deze blog ga ik kort in op die ‘autistische’ humor.

Read More →


Alternatieven voor een blauwe maandag … autisme en stemming

Op deze ‘blauwe maandag’ heb ik het over de betekenis ervan, zin en onzin, tips om met ‘blauwigheid’ om te gaan en te zoeken naar geluk of andere uitwegen. Vanuit mijn eigen ervaringen en kennis.

Read More →


10 stellingen over autistische ouders … autisme en ouderschap

Tien stellingen over autistische ouders of het ouderschap van autistische mensen, met of zonder autistische kinderen, waarover verschillende meningen mogelijk zijn. Gebaseerd op uitspraken op Twitter over ouders met autisme.

Read More →


‘Voor haar was het gewoon zoals ze was’ … autisme en vrouwen

Een citaat uit ‘The Kiss Quotient’ van Helen Hoang over de zoektocht van een evenwicht in de plaats die autisme heeft in het leven van een autistische vrouw.

Read More →


‘Mensen met autisme hebben een goed oog voor detail’ … autisme en polls

Mensen hebben een goed oog voor details, het wordt vaak aangenomen, maar in welke mate vind je dit juist? In deze poll mag jij je hierover uitspreken.

Read More →


#2 Liefde … 10 thema’s rond autisme op deze blog

In de 10 thema’s die deze blog maken tot wat ze is, kan liefde niet ontbreken. Als tweede van deze reeks beschrijf ik wat ik ermee bedoel en geef ik een samenvatting van enkele artikelen rond dit thema

Read More →


Welke kennis nodig is bij het bestrijden van angst vanuit autisme … autisme en angst

Citaat van Luke Beardon, autistisch persoon, in zijn boek ‘angst vermijden bij autistische volwassenen” (John Murray, 2021). Eigen vertaling

Read More →


Tien verduidelijkingen over Tistje … autisme en bloggen

Tien verduidelijkingen over de inhoud van deze blog, over lijstjes, leesverslagen, promoties, vragen stellen en reageren.

Read More →


#1 sociale vaardigheden … 10 thema’s rond autisme op deze blog

Van de 10 thema’s die deze blog maken tot wat ze is, komt sociale vaardigheden ongetwijfeld vooraan. Als eerste van deze reeks beschrijf ik wat ik ermee bedoel en geef ik een samenvatting van enkele artikelen rond dit thema

Read More →


Een superheldenteam … autisme en relaties

Citaat over twee creatieve mensen met autisme die daten in een televisieprogramma in Gazet van Antwerpen van 3 januari 2021

Read More →


‘Autisten willen net hetzelfde als kunstenaars’ … autisme en samenleving

Citaat uit ‘Dialogica: autisme en kunst’ (Epo, 2003) over wat zowel autisten als kunstenaars willen volgens o.a. Peter Vermeulen.

Read More →


Planning in goede en slechte dagen … autisme en structuur

Een citaat uit ‘Onzichtbaar onvermogen’ van Evelien Tersteeg (Hogrefe, 2020) over hoe zij als vrouw met autisme haar planning aanpakt in slechte vs goede dagen.

Read More →


‘Wanneer wissel je van gesprekspartner op een receptie?’ … autisme en communicatie

Marianne, filosofe met autisme, heeft een vraag over (nieuwjaars)recepties. “Ik zie daar mensen praten met elkaar. Op een bepaald moment gaan ze met een ander of met anderen praten. Hoe gaat dat? Wanneer beslis je om het ene gesprek te beëindigen en een ander gesprek aan te knopen?’ Ik probeer met de nodige nuance en vanuit eigen ervaring op die vraag te antwoorden.

Read More →


‘Maak het leven niet te voorspelbaar’ … autisme en voorspelbaarheid

Geïnspireerd door de 10 tips die Peter Vermeulen blogde voor een autismevriendelijk 2022, schrijf ik in een aantal blogs mijn tien tips voor een goed 2022. De eerste tip is ‘maak het leven niet te voorspelbaar’.

Read More →


“Sterkste man ter wereld is autist” … autisme en talenten

De sterkste man ter wereld is sindskort een Schotse man met autisme. In deze blog schets ik kort zijn leven tot nu toe.

Read More →


‘Wat zet een autist aan tot sport en meer beweging?’ … autisme, sport en stress

Wat zet een autist aan tot sport en meer beweging? Ik krijg de vraag vaak tijdens voordrachten voor ouders en/of (toekomstige) hulpverleners of per mail. In deze blog probeer ik daar vanuit eigen ervaringen een genuanceerd antwoord op te geven

Read More →


De stressscore … autisme en getallen

De stresscore, voluit ‘stressbeheersingsscore’, is een van de vele parameters die ik gebruik om uit te maken of ik goed bezig ben. In deze blog beschrijf ik wat dit betekent.

Read More →


‘Hoe kan je beter met een autistisch mens opschieten?’ … autisme en sociale vaardigheden

Hoe kan je beter met een autistisch mens opschieten, vraagt Sarah, volgens zichzelf niet-autistisch, aan mij. Op haar vraag probeer ik hier op een genuanceerde en persoonlijke manier te antwoorden.

Read More →


Rabacol! … een kreet als levensstijl

Mijn nieuw jaar begon rond vijf uur vanochtend toen mijn buurman luidkeels ‘rabacol’ riep. Het is een term die staat voor een stroming die steeds meer aanhangers vind en die mij fascineert. In deze blog ga ik er dieper op in.

Read More →