Foto van Toa Heftiba op Unsplash

Het thema sociale vaardigheden maakt deze blog tot wat ze is. Sociale vaardigheden zijn het meest beschreven, en worden met voorsprong het meest gelezen op Tistje.

Als ik schrijf over sociale vaardigheden, gaat het vooral over de vaardigheden om te communiceren, spelvaardigheden emoties en gevoelens begrijpen, conflicten hanteren, vaardigheden om vriendschap te sluiten en kunnen doen alsof.

Ze staan dan ook centraal in mijn dagelijks leven. Dat is ook logisch, want ik word volop geconfronteerd met de grenzen ervan die zorgen dat sociale omgang, relaties ontwikkelen en gevoelens en empathie uiten vaak voor problemen zorgen.

Ook de compensatie van deze sociale vaardigheden, de trucjes en kneepjes die ik geleerd heb in talloze sociale vaardigheidstrainingen, maar vaak anders dan verwacht toepas (door beperkt ‘context’ aanvoelen) speelt daarbij een rol.

Dat ik zoveel met sociale vaardigheden bezig ben, heeft als gevolg dat ik het volgens anderen relatief goed doe op sociaal vlak maar toch uitval door vermoeidheid of niet aan de te hoge verwachtingen als gevolg van die eerste indruk niet kunnen voldoen.

In de afgelopen 14 jaar heb ik een honderdtal artikels geschreven over sociale vaardigheden geschreven op Tistje.com. Ook in mijn boeken ‘Autistisch gelukkig: positief leven met autisme’ en ‘Gedurfde vragen: de antwoorden die je nog niet eerder kreeg over autisme’ komt het thema veel aan bod. Hierna volgen enkele artikelen met samenvatting die een beeld geven van hoe er over sociale vaardigheden wordt geschreven op deze blog.

Wie opgroeit met autisme, merkt, in het bijzonder bij elke overgangsfase, dat leven grotendeels overleven wordt. Overleven in de zin van zich proberen staande te houden te midden de chaos van regels, prikkels, adviezen en verwachtingen. Overleven heeft echter meestal een heel andere betekenis. Bijvoorbeeld overleven in de natuur, ‘zonder de pamper van de moderniteit’, zoals een van de folders van ‘survival bootcamps’ het stelt. Het gaat dan meestal over zo onafhankelijk mogelijk van anderen en van hulpmiddelen leven.  In deze blog ga ik verder in op wat sociaal overleven zoal inhoudt.

Hoe ik bereikbaar ben, vragen diensten en organisaties mij wel eens. Alles behalve telefonisch, schrijf ik dan. Hoewel dat niet altijd wordt gevolgd. Waarom ik liever niet telefoneer, probeer ik in deze blog uit te leggen. 

Hoe kan je beter met een autistisch mens opschieten, vraagt Sarah, volgens zichzelf niet- autistisch, aan mij. Op haar vraag probeer ik hier op een genuanceerde en persoonlijke manier te antwoorden. 

Neem uw kind mee naar de slaapkamer. Laat het daar alleen. Verlaat de kamer. Sluit de deur achter u. En zie, de tekenen van autisme in uw zoon of dochter zullen verdwenen zijn.’ Het leest misschien als een fragment uit een of ander antiek pedagogisch boek waarin ouders ietwat dubieus uit de verf komen. Toch komt het uit de ‘Hulpgids’ van de Australische psycholoog Tony Attwood. In het hoofdstuk rond sociaal inzicht en vriendschap, waar het citaat aan vooraf gaat, stelt Attwood dat mensen met autisme, als ze alleen zijn, geen beperkingen hebben. In deze blog ga ik verder in op deze uitspraak.

Veel mensen met autisme zijn sterk gemotiveerd om vrienden, relaties en hechte familiebanden te hebben, hoewel autisme vaak veralgemeend wordt als een aandoening die de sociale interactie negatief beïnvloedt. In verhalen van mensen met autisme, uit de eerste hand, lijkt het vooral dat autistische mensen zich comfortabel en op hun gemak voelen. Zijn mensen met autisme nooit gelukkiger dan in autistisch gezelschap? Ik vraag het me af in deze blog.

15 tips voor een betere verstandhouding met als invalshoek communicatie, in de ik-vorm, vanuit mijn persoonlijke ervaring als mens met autisme, en mogelijks ook inspirerend voor anderen maar niet te veralgemenen tot iedereen. Losjes geïnspireerd door de 30 tips die de Britse leerkracht, vader en ervaringsdeskundige Pete Wharmby op zijn Twitter- account geeft om mensen met autisme te helpen

Uiteraard zijn dit slechts enkele van de vele bijdragen. Ook in mijn boeken ‘Autistisch gelukkig: positief leven met autisme’ en ‘Gedurfde vragen: de antwoorden die je nog niet eerder kreeg over autisme’ komt het thema veel aan bod. Mocht je nog vragen hebben over sociale vaardigheden, dan kan je uiteraard altijd terecht op het formulier ‘Contact met Tistje’ dat bij deze blog hoort.

Voor alle duidelijkheid nog even dit: ik ben geen hulpverlener noch therapeut, als je een antwoord krijgt van mij is dat vanuit persoonlijke beleving. Het kan dus zijn dat ik je ook antwoord dat ik het niet weet, of je een tip geef waar je dan wel terecht zou kunnen. Het kan ook zijn dat je geen antwoord krijgt. Je vragen worden natuurlijk met bijzondere discretie behandeld.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *
You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>