Been there, done that … ?

Een mens is nooit te oud om te leren. Elke uiting van ‘been there, done that, seen it all’ zou niet meer zijn dan een teken van hetzij een sluimerende, aankomende dementie of een ontmaskering van een reeds bestaande maar zorgvuldig gecamoufleerde reeks verstandelijke beperkingen. Althans, zo heb ik altijd gehoord van mijn voortreffelijke leraren. […]

Een gewoon leven … ?

Dromen, plannen maken, zelf beslissingen nemen … voor de meeste mensen is het de kern van hun menselijkheid. Voor mensen met autisme is dat in onze hedendaagse samenleving al bij al moeilijk of wordt het lastig gemaakt. Diagnoses dreigen al snel dromen aan diggelen te slaan. Beperkingen in het functioneren roepen vraagtekens op wanneer we […]

Over de vraag of M.J. een Aspie was …

Het komt wel meer voor dat kunstenaars, artiesten, performers die excentriek overkomen of niet meteen te plaatsen zijn, het label autisme of asperger wordt gegeven. De motieven om dat te doen zijn al even bedenkelijk als de manier waarop het gebeurt. Af en toe verschijnen op het internet dan ook lijstjes van mensen die postuum […]