Stilte

Even niets, even stilte. Even rust in mijn hoofd. Zware regenval, een stormachtige wind. Dikke druppels tikken tegen op het raam. Terwijl ik luister naar hun melodie valt de spanning van me af. Ik voel me rustig worden. Mijn ogen beginnen te prikken. Loom wrijf ik erin. Het was een zware dag. Nu is het […]

Hoogwaardig gelijkmatig

Zonder twijfel hebben mensen met autisme, om het even welke plaats ze innemen in het spectrum, heel wat mogelijkheden. Even weinig twijfel is er echter over de beperkingen en de inspanningen voor mensen met autisme en hun omgeving. Wie nadenkt over positieve beeldvorming en toch niet wil voorbijgaan aan die laatste twee aspecten raakt daar […]

Persoonlijke gevoelens

“Ik geloof niet in persoonlijke gevoelens. Omdat wat omschreven wordt als persoonlijke gevoelens … de meeste universele gevoelens zijn. Bijvoorbeeld de liefde van een ouder voor een kind. Ik zeg maar wat. Gevoelens die enkel één mens zou hebben … die zijn per definitie onbegrijpelijk. Als het dan nog over een heel beperkte groep gaat, […]

Hulpgids Aspergersyndroom

De Hulpgids Aspergersyndroom gaat, ondanks de titel, niet zozeer over het Aspergersyndroom. De titel heeft wellicht vooral ermee te maken dat er al een ‘hulpgids autisme’ bestond, en sommige mensen autisme nog altijd associëren met beperkte zelfredzaamheid & verstandelijke beperkingen.
Tony Attwood gaat in vijftien hoofdstukken in op recente inzichten in diverse aspecten van het autismespectrum, met een duidelijke opmaak, praktische tips en rijkelijk gebruik van voorbeelden van deskundigen en ervaringsdeskundigen.
De ‘hulpgids’ probeert bij te dragen tot meer begrip waarom mensen uit het spectrum, met de spot op degenen met de uiting ‘Aspergersyndroom’, anders zijn dan anderen en zij zich niet langer moedeloos of afgewezen hoeven te voelen In dit verslag worden de hoofdstukken kort besproken met voorbeelden van in het boek.

Autisme en Aspergersyndroom – de stand van zaken

In Autisme en Aspergersyndroom beschrijft Simon Baron-Cohen, bekend van zijn visie op autisme als een extreem mannelijk brein, hoe autisme en het aspergersyndroom geen stoornissen maar condities zijn. Spreken over een conditie geeft volgens Baron-Cohen aan dat we erkennen dat het bij mensen met een ondersteuningsnood meestal gaat om bepaalde kenmerken die tot problemen leiden […]