Gepast leven

Mensen bijeen brengen met uiteenlopende ervaringen. Soms hilarisch. Soms troostend. Vaak aangenaam herkenbaar. Af en toe ook flink confronterend. Steeds prikkelend om niet vast te lopen in vanzelfsprekendheden. Dat alles afgewisseld met gezelligheid, hapjes en drankjes. Dat is zowat waar de Vlaamse Vereniging Autisme mij aan doet denken als ik die zaterdag in gedachten door […]

De Normale Kamer

“Dezelfde dag nog dat ze haar familie verlaat, zoeken zij en ik een hotelkamer in de stad. We vinden er een. Zij het in een heel apart hotel. We hebben bij aankomst op een lijstje aan de muur gezien dat het hotel waar we verblijven tien kamers telt. De Kamer van de Boot. De Chinese […]

Partners in Autisme

In Partners in autisme: relaas van (on) gewone relaties geeft Cis Schiltmans (Vlaamse Vereniging Autisme) het woord aan twaalf koppels, waarvan een of beide partners autistisch zijn, die spreken over hoe ze elkaar leerden kennen, hoe ze samen leven, kinderen (al dan niet met autisme) opvoeden, omgaan met conflicten, het autisme binnen hun gezin een plaats geven, plannen maken en vrijen.

Autisme als contextblindheid – Peter Vermeulen

In Autisme als contextblindheid gaat Peter Vermeulen op zoek naar de betekenis van de context voor mensen met autisme.
In acht hoofdstukken ontleedt Vermeulen context haast op een autistische manier en bespreekt de context in het brein, in waarneming, in sociaal contact, in communicatie en in kennis. Hij rondt af met de theorie en als afsluiter de praktijk.
Interessante topics die aan bod komen zijn onder meer : waar begint en eindigt de context ? wat is veranderingsblindheid ? hoe zit het met de context en spiegelneuronen ? waarom geeft contextblindheid een andere kijk op de wereld ? hoe zit het met context en sociaal aangepast gedrag en sociaal probleemoplossend vermogen ? waarom begrijpen mensen met autisme abstracte woorden eigenlijk even goed als concrete woorden als er geen context is ? Zijn autisten detaildenkers ? Is contextgevoeligheid aan te leren ? Wat bedoelen we met braille voor contextblindheid ? En ten slotte komt uiteraard nood van een autismevriendelijke omgeving aan bod.
Ondanks de mogelijke kritiek op dit boek, zoals wat te moeilijk geschreven en toch wel behoorlijk lijvig, biedt het, in elk in mijn ervaring, een interessante invalshoek om na te denken over contextblindheid, en verwoordt het met grote onderscheiding wat ik ervaar in het dagelijks leven. Een aanrader voor wie tijd en energie heeft dus.

Gewoontes

Een tijd geleden las ik dat gewoontes hinderlijk zijn, dat ze ons van het ware leven afhouden. Dat durf ik sterk te betwijfelen. Het is af en toe wel nodig om er vraagtekens bij te zetten. Maar evengoed is het goed in ons leven zo nu en dan een komma aan te brengen, een punt […]