Adam

Er was een tijd dat ik me afvroeg waarom er films gemaakt werden met autisme als thema. Net zoals ik me afvroeg waarom iemand zo gek was om een themablog te vullen met teksten over autisme en zijn beleving daarvan. Dat schoot me te binnen toen ik op mijn digitale filmnet onlangs keek naar Adam, […]

Winkelgids autisme

Wie een rondvraag zou doen naar een lijstje van tien activiteiten die mensen, ongeacht wie ze zijn, overdag zoal doen, dan zal ‘winkelen’ daar niet op ontbreken. Het is evident dat niet iedereen op dezelfde manier winkelt. Daarnaast zijn er zoveel verschillende vormen van winkelen. Het ‘shopping-spectrum’ uitvoerig bespreken, met alle sociale, maatschappelijke, financiële en […]

Over het orkest en andere wetenschap

Naar aanleiding van 35 jaar Vlaamse Vereniging Autisme kon ik een interessante workshop volgen rond de themawolk autisme & wetenschap. Concreet ging het om een gedachtewisseling met prof. Roeljan Wiersema, verbonden aan de Universiteit Gent (onderzoeksgroep ontwikkelingsstoornissen) & Ruth Raymaekers (voormalig Universiteit Gent, nu verantwoordelijke communicatie bij de Vlaamse Vereniging Autisme) over wetenschappelijke ontwikkelingen rond […]