Omgekeerd evenredig

Normaal zou ik steeds banger zijn geworden als ik naar school liep omdat ik dat nog nooit had gedaan. Maar ik was bang op twee verschillende manieren. En één manier was dat ik bang was om ver weg te zijn van een plek die ik kende, en de andere manier was dat ik bang was […]

Een ongelukkig begin

Ik ben ooit zo ongelukkig geweest een boek te beginnen met het woordje ‘ik’. Onmiddellijk dacht men dat ik, in plaats van te proberen algemene wetmatigheden te ontdekken, mezelf was gaan analyseren. In de individuele en weerzinwekkende zin des woords. – Marcel Proust