A self-determined future: oplossingsgericht werken

A self-determined future – oplossingsgericht werken met autisme gaat over authentiek samenwerken met mensen met autisme als praktijkgericht hulpverlener
In zeven hoofdstukken en 160 pagina’s gaat A Self Determined Future over hoe oplossingsgerichte werkers mensen helpen om duurzame oplossingen te vinden door, in plaats van te zoeken naar het waarom mensen problemen hebben, te zoeken naar reeds bestaande sterkten, competenties en persoonlijke kwaliteiten.
Het Engelstalige boek gaat kortweg over het zelf in handen nemen van de toekomst. Over het benoemen van sterkten en vaardigheden die mensen met autisme reeds gebruiken om door hun dagen te komen. Over het ontwikkelen van een wederzijdse respectvolle verhouding. Over leren luisteren naar en geloven in wat iemand met autisme zegt. Zelfs als je er als gesprekspartner of hulpverlener niet direct mee akkoord gaat of het niet meteen volledig begrijpt.
Het boek gaat ook over het zoeken naar gemeenschappelijke taal tussen mensen met autisme en neurotypicals (hulpverleners, ouders, omgeving) om een toekomst te bouwen die belangrijk is voor iemand met autisme. Een gemeenschappelijke taal om de voortgang van de realisatie van (wederzijdse) doelen te meten. Zeker omdat elke autist een eigen dialect spreekt en er (nog) geen woordenboek autistisch-neurotypisch bestaat.
Het boek wil ook een gids zijn in de soms wanhopige zoektocht van neurotypicals om binnen een voor hen vreemde autistische cultuur te functioneren en hierin zowel mensen met autisme als zichzelf te blijven respecteren.
Maar het gaat eveneens om een gids voor mensen met autisme die de neurotypische cultuur willen leren kennen en respecteren en daarbinnen willen leren functioneren. Zonder het nodige zelfrespect te verliezen, zoals in de meeste vaardigheidscursussen en therapieën een noodzakelijke voorwaarde lijkt te zijn.
A Self-Determined Future gaat ook over de veranderende houding van ondersteuners van probleemgerichte naar oplossingsgerichte veronderstellingen.
Samengevat beschrijft dit Engelstalige boek hoe oplossingsgericht werken kan bijdragen tot vruchtbare relaties op de verschillende levensgebieden. De nadruk ligt in dit boek vooral op authentiek samenwerken met mensen met autisme.
Authentieke interesse in de unieke manier van de wereld zien en ervaren tonen kan nochtans de oplossing van veel schijnbaar onoplosbare problemen veel dichterbij brengen.