Gebruiksaanwijzing

Onlangs luisterde ik naar een radio-programma over Japan. Daarin was sprake van het ‘manual-syndroom’ dat daar zou heersen. Met de nodige voor – en nadelen om met de tsunami/aardbeving om te gaan. Elke handeling om tot een product of dienst te komen, zou er, in de geest van de kwaliteitszorg, op een vaste, letterlijk neergeschreven […]