Autisme leert ons dat er niets vanzelfsprekend is

‘Het denken over het denken van anderen’, stelt experimenteel psycholoog Stephen Pinker in zijn ‘How the mind works’ (Penguin, 1997), ‘lijkt zo vanzelfsprekend dat het bijna deel lijkt uit te maken van de menselijke begaafdheid zelve’. ‘Het is haast onvoorstelbaar dat er mensen bestaan die denken dat anderen zich niet bewust zijn of precies hetzelfde […]

‘Gorilla’s leerden me mens zijn’

Dawn Prince-Hughes is een Amerikaanse vrouw die pas laat de diagnose autismespectrumstoornis kreeg. Ze ervoer een erg nare schooltijd door haar moeilijke omgang met andere mensen en trok er in haar adolescentie alleen op uit. Al liftend kwam ze bij om het even wie terecht, zolang die haar een bed voor de nacht, drank of […]