Vijf vragen aan … 'vraag het hak' (leraar, blogger, vader van)

In de reeks ‘Vijf vragen aan …’ dit keer vijf vragen aan een minder bekende persoon: tumblr-blogger Hak van ‘vraaghethak’ (leraar, blogger, vader van een dochter met autisme). Over zijn betrokkenheid bij autisme, mensen met autisme in het onderwijs, welke relatie kunst en autisme met elkaar hebben, en wat de toekomst biedt.

Autistisch in Groot-Brittannië

Uit de resultaten van een studie van de National Autistic Society (in Groot-Brittannië) blijkt de betrokkenheid tegenover autisme van groot belang te zijn bij de voorkeur voor een bepaalde termen. Mensen met autisme en hun omgeving gebruiken bij voorkeur de term ‘autistisch persoon’, terwijl beroepskrachten eerder spraken over ‘personen met autisme(spectrumstoornis)’. In deze blog een beetje nadere uitleg.

Echolalia ³

Echolalie of echolalia is een begrip uit de psychologie en psychiatrie. Het is het dwangmatig herhalen van woorden of zinnen van een gesprekspartner of een andere bron … dit is ook ik het bij mezelf interpreteer ..

Mijn voornaamste bezigheid …

Mijn voornaamste bezigheid is te zoeken naar tijd en ruimte zodat ik nog iets anders kan doen dan wat van mij verwacht wordt en dan ongedaan maken wat anderen voor mij deden van ongetwijfeld veel te goede bedoelingen, angsten en wanhoop, omdat ze niet dezelfde taal spreken, deels vanuit veronderstelde superioriteit van hun vorm van kennis, wat mij afhoudt van wat mij vooruithelpt, innerlijk en naar uitstraling versterkt, en op weg helpt naar de realisatie van mijn persoonlijke toekomst.