Dit doe ik anders in 2017 … Tistje's goede voornemens

Straks is het nieuwjaarsdag. Goede voornemens. Een nieuwe start. Of al heimwee naar het voorbije jaar. Een moment van goede voornemens. Hoewel twee à drie op de tien mensen dat pertinent weigeren. Misschien omdat ze niet goed weten wat precies de bedoeling is van goede voornemens. In deze blog probeer ik mijn visie daarop uiteen te zetten, en terloops er zelf enkele te formuleren.

De verborgen stoel … in voorbereiding voor 2017

Buiten lijkt het al zover, 2017 hangt al in de lucht. Binnen, in mijn hoofd bijvoorbeeld, is het er veel minder. Niettemin is er geen ontkomen aan. In deze blog enkele terug – en vooruitblikken. En hoe het zit met die verborgen stoel, natuurlijk.

In welke wereld leven we?

In welke wereld leven wij? Het is vaak een uitroep of retorische vraag, en in andere gevallen het begin van een maatschappelijk of theoretisch betoog. Ik kan vooral zeggen in welke wereld ik (volgens mezelf) leef, en in deze blog doe ik daartoe een poging.

In welke wereld leven we?

In welke wereld leven wij? Het is vaak een uitroep of retorische vraag, en in andere gevallen het begin van een maatschappelijk of theoretisch betoog. Ik kan vooral zeggen in welke wereld ik (volgens mezelf) leef, en in deze blog doe ik daartoe een poging.

1000 vragen aan jezelf #24

Nummer vierentwintig in de reeks van 1000 vragen aan jezelf-blogs. Over wat ik weiger te begrijpen, welke anekdote ik nog vaak over mezelf hoor, welke dag in mijn leven wel eens zou willen overdoen. Ook of ik liever meer geld of meer tijd zou hebben. Of ik zou willen wat de toekomst brengt. Of ik mijn grenzen goed kan aangeven. Of ik ooit in een gevaarlijke situatie ben terechtgekomen. Of ik soms een of andere tic heb. Tot slot of geluk volgens mij een doel of een momentopname is en wat ik zou zien mocht ik uit het raam kijken van van een huis met een droomzicht.

Echt een autist uit het boekje …

Erik Jan Harmens in Het Parool van 24 december 2016 over Dave die volgens hem een autist volgens het boekje in. Hij legt vervolgens uit waarom het echt wel belangrijk is precies te zijn in een tijdstip om af te spreken.

Naar een autismevriendelijk Vlaanderen … visie en bedenkingen

Samenvatting en korte bespreking van de tekst ‘naar een autismevriendelijk Vlaanderen’ van de Taskforce Autisme binnen het beleidsdomein Welzijn van de Vlaamse Regering, waarin een beeld van autisme en de impact ervan op het dagelijks leven wordt geschetst evenals tien aanbevelingen in functie van een autismevriendelijke samenleving.

Naar een autismevriendelijk Vlaanderen … visie en bedenkingen

Samenvatting en korte bespreking van de tekst ‘naar een autismevriendelijk Vlaanderen’ van de Taskforce Autisme binnen het beleidsdomein Welzijn van de Vlaamse Regering, waarin een beeld van autisme en de impact ervan op het dagelijks leven wordt geschetst evenals tien aanbevelingen in functie van een autismevriendelijke samenleving.

Omgaan met angst in de kerstperiode … autisme en kerstmis

Vier tips om beter om te gaan met angst in de kerstperiode als je autisme hebt en om zo aangenaam mogelijk te leven. Geïnspireerd door de blog van Emma Louise Bridge, Coping with Anxiety at Christmas if you are on the autism spectrum, op de blog van Jessica Kingsley Publishing (13 december 2016)

Omgaan met angst in de kerstperiode … autisme en kerstmis

Vier tips om beter om te gaan met angst in de kerstperiode als je autisme hebt en om zo aangenaam mogelijk te leven. Geïnspireerd door de blog van Emma Louise Bridge, Coping with Anxiety at Christmas if you are on the autism spectrum, op de blog van Jessica Kingsley Publishing (13 december 2016)

Het buitenverblijf … Tistje op Tumblr

Elke mens met een beetje geld en wat verstand heeft een buitenverblijf, een pied-a-tèrre of een plek, ergens aan het water of in de bergen. Zodanig afgelegen dat ze niet te vinden is op kaarten. Of zo ving ik toch ooit ergens op. Maar aangezien ik een blogger ben, is mijn (autisme-arme) buitenverblijf op Tumblr. Kom gerust eens langs op Tistje.tumblr.com.

'Wat als je morgen niet meer kan doen wat je vandaag goed kan?' … autisme en toekomstbeeld

Norah (23) mailt me met een vraag in het kader van haar opleiding orthopedagogie. Wat als je morgen niet meer kunt doen wat je vandaag goed kan? Heb je dan een plan B? Staat je autisme je in de weg of helpt het je (bv omdat je minder vast zou hangen aan sociale conventies) om een radicale ommezwaai te nemen of een volledig nieuw pad in te slaan? In deze blog probeer ik daarop een antwoord te geven vanuit mijn eigen ervaringen. Voor iemand anders met autisme kan dit uiteraard heel anders zijn.

De warmste tijd van het jaar … de kerst overleven

‘De warmste tijd van het jaar’ komt eraan, want zo wordt de kerst paradoxaal genoeg wel eens genoemd. Maar hoe kan je volgens mij de periode rond kerst en nieuwjaar het best overleven. Of er eventueel van genieten. In deze blog enkele tips en eigen ervaringen.

De warmste tijd van het jaar … de kerst overleven

‘De warmste tijd van het jaar’ komt eraan, want zo wordt de kerst paradoxaal genoeg wel eens genoemd. Maar hoe kan je volgens mij de periode rond kerst en nieuwjaar het best overleven. Of er eventueel van genieten. In deze blog enkele tips en eigen ervaringen.

'Maar een vleugje autisme, wat is dat?'

.Joel Vanofsky in Bad Animals: A Father’s Accidental Education in Autism (Arcade Publishing, 2012) over hoe hij te horen krijgt hoe zijn zoon, Jonah, ‘een vleugje autisme’ heeft en wat dat concreet betekent.

Haar stille stem: autisme doorbroken … een kort leesverslag

Korte bespreking na het lezen van Haar stille stem: autisme doorbroken van Arthur Fleischmann (The House of Books, 2013), oorspronkelijk verschenen als ‘Carly’s Voice’, over een vader wiens dochter aanvankelijk niet-verbaal autisme heeft maar uiteindelijk, na veel ondersteuning, schriftelijk een zekere vorm van communicatie ontdekt.

Haar stille stem: autisme doorbroken … een kort leesverslag

Korte bespreking na het lezen van Haar stille stem: autisme doorbroken van Arthur Fleischmann (The House of Books, 2013), oorspronkelijk verschenen als ‘Carly’s Voice’, over een vader wiens dochter aanvankelijk niet-verbaal autisme heeft maar uiteindelijk, na veel ondersteuning, schriftelijk een zekere vorm van communicatie ontdekt.

'Ik wil graag normaal zijn, is dat raar?'

Katrien (26) stuurt me per mail deze vraag : “Ik heb niet echt problemen met mezelf, maar ik wil graag zo normaal mogelijk zijn. Naar het schijnt heb ik autisme, en dan kan het niet om te zijn en te doen zoals de anderen. Maar is dat zo raar wat ik wil?” In deze blog probeer ik Katrien een genuanceerd antwoord te geven vanuit eigen ervaringen.

(On)beperkt leven met autisme … veranderingen, houdingen en fases

Net als onze ontwikkeling, evolueert ook onze autismebeleving, en dus ook de houding daar tegenover. In deze tekst ga ik dieper in op vier mogelijke houdingen in de omgang met (beperkingen die voortvloeien uit) autisme, en hoe de voortdurende verandering van autisme niet alleen mijn houding tegenover autisme beïnvloedt maar ook de communicatie erover met anderen. Die blijven meestal hangen in één beeld en doen alles wat daarvan afwijkt af als misbruik, overcompensatie of ontkenning.

'Misschien miste hij wel niks' …

Tiny Fisscher in That ’s it! : Step(h) to stardom (Moon, 2011) waarin Stephanie, een fotomodel, kennis maakt met verschillende personen die haar tonen dat de wereld allesbehalve perfect is, zoals Rowan, een jongen met autisme. In dit fragment mijmert ze over die ontmoeting.

1000 vragen aan jezelf #23

Nummer drieëntwintig in de reeks van 1000 vragen aan jezelf-blogs. Over nieuws dat me recent bang of boos heeft gemaakt. Of ik mezelf vaak een pauze gun. Wat het ergste is wat ik over mezelf heb horen zeggen. Of ik mensen in hokjes duw en waarom. Van welk geluid ik hou. Welk kunstwerk mij het meest heeft geraakt. Of ik zou overwegen een vluchteling in huis te nemen, en onder welke omstandigheden. Of ik alles wil verklaren. Wanneer ik voor het laatst mijn angst(en) opzij heb gezet. En of ik iets bijzonder doe voor mijn gezondheid.