9 redelijke aanpassingen vanuit autisme … autisme en aanpassingen

Op basis van persoonlijke ervaringen en inspiratie uit verschillende hoeken (professionals, autistische personen, ouders) een lijstje van 9 redelijke aanpassingen vanuit autisme. Uiteraard is dit lijstje slechts bedoeld ter inspiratie

Read More →


‘Hoe kan je eenzaamheid bij autistische volwassenen verminderen?’ … autisme en eenzaamheid

Dat autistische volwassenen ook eenzaamheid ervaren, is duidelijk, maar hoe het kan verlicht worden of verminderd, is minder onderzocht. Onlangs las ik een onderzoeksartikel uit maart 2022 en ik besloot het heel kort samen te vatten.

Read More →


Welke redenen zijn er om een diagnose te weigeren en wat eraan te doen? … autisme en diagnostiek

Lezeres Nathalie vraagt mij welke redenen zoal gegeven worden als er geen sprake blijkt van diagnose autisme na een diagnostisch onderzoek en wat je eraan kan doen.

Read More →


Over het dubbele empathieprobleem (en wat het niet is) … autisme en communicatie

Sommige mensen beweren dat autistische mensen beter omgaan met andere autistische mensen (en ze dus het best bij elkaar worden gestoken). Daarbij wordt vaak verwezen naar de tekst van autistisch onderzoeker Damian Milton die schreef over de dubbele empathietheorie. In deze blog ga ik na wat er nu echt in Miltons tekst staat en wat mijn eigen ervaringen zijn daarrond.

Read More →


‘Ze zeggen dat ik geen praatjes kan slaan’ … autisme en communicatie

Over waarom een praatje slaan nut heeft maar niet zo goed verloopt, onder andere onder invloed van autisme, vanuit mijn eigen ervaringen

Read More →


Komt een autist bij een psychotherapeut … autisme en beeldvorming

Reactie op een opinie-artikel In De Standaard van 18 februari van een psychotherapeut over autisme en nuance over de (zelf)identificatie met de diagnose.

Read More →


‘Wat kan ik in het slechtste geval verwachten als ik mijn autisme bekend maak?’ … autisme en diagnose

Wat kan ik in het slechtste geval verwachten als ik mijn autisme bekend maak aan mijn omgeving, vraagt Leandro, lezer van mijn blog. In deze blog bespreek ik vier mogelijke reacties: ontkenning, ongeloof, slecht geïnformeerd en anti-autistisch. En ik heb ook aandacht voor positieve houdingen tegenover autisme.

Read More →


‘Wat zou jij doen als je afspraak wordt verplaatst?’ … autisme en dilemma’s

Yorik, lezer met autisme van mijn blog, vraagt me wat ik zou doen in zijn plaats, in een moeilijke situatie, zeg maar dilemma, die hij beschrijft. In deze blog probeer ik daar een genuanceerd antwoord, niet vanuit zijn maar vanuit mijn plaats, op te geven.

Read More →


‘Wat ik zo mis in de omgang met autisten’ … brief van een lezeres

Uit de vele brieven en ingezonden stukken die ik krijg van lezers, heb ik uitzonderlijk die van de Nederlandse lezeres Anne-Fien gekozen om op mijn blog te plaatsen. Zij schrijft over wat ze zo mist in de omgang met autistische mensen en de informatie over autisme.

Read More →


‘Van onduidelijkheid en inconsistentie krijg ik het op mijn heupen’ … autisme en communicatie

Een citaat uit het interview met Magali De Reu in Flair van 4 januari 2022 over haar boek ‘Aut of the box’ en buiten de lijntjes kleuren

Read More →


#1 sociale vaardigheden … 10 thema’s rond autisme op deze blog

Van de 10 thema’s die deze blog maken tot wat ze is, komt sociale vaardigheden ongetwijfeld vooraan. Als eerste van deze reeks beschrijf ik wat ik ermee bedoel en geef ik een samenvatting van enkele artikelen rond dit thema

Read More →


‘Wanneer wissel je van gesprekspartner op een receptie?’ … autisme en communicatie

Marianne, filosofe met autisme, heeft een vraag over (nieuwjaars)recepties. “Ik zie daar mensen praten met elkaar. Op een bepaald moment gaan ze met een ander of met anderen praten. Hoe gaat dat? Wanneer beslis je om het ene gesprek te beëindigen en een ander gesprek aan te knopen?’ Ik probeer met de nodige nuance en vanuit eigen ervaring op die vraag te antwoorden.

Read More →