10 gevoelige thema’s rond autisme … autisme en beeldvorming

Onlangs vroeg een hulpverlener me welke thema’s rond autisme volgens mij gevoelig liggen. Ik maakte dit lijstje van tien thema’s (met een aantal verwante onderwerpen) op. Uiteraard is dit niet volledig en natuurlijk vanuit mijn eigen standpunt opgemaakt.

Read More →


‘Is Poetin een autist?’ … autisme en bekendheden

Een aantal lezers vroegen of ik het ermee eens of oneens ben of de Russische President Poetin een autist is (zoals vijftien jaar geleden al in de pers kwam). In deze blog geef ik daar antwoord op, dat probeert ruimer te gaan dan ‘ja’ of ‘nee’.

Read More →


‘Waar kan ik terecht als mijn autisme niet erkend raakt?’ … autisme en diagnose

Leontien stuurt me een mail met de vraag waar ze terecht kan als haar autisme niet erkend raakt. In deze blog probeer ik haar vanuit ervaringen een antwoord te geven.

Read More →


Komt een autist bij een psychotherapeut … autisme en beeldvorming

Reactie op een opinie-artikel In De Standaard van 18 februari van een psychotherapeut over autisme en nuance over de (zelf)identificatie met de diagnose.

Read More →


‘Wat kan ik in het slechtste geval verwachten als ik mijn autisme bekend maak?’ … autisme en diagnose

Wat kan ik in het slechtste geval verwachten als ik mijn autisme bekend maak aan mijn omgeving, vraagt Leandro, lezer van mijn blog. In deze blog bespreek ik vier mogelijke reacties: ontkenning, ongeloof, slecht geïnformeerd en anti-autistisch. En ik heb ook aandacht voor positieve houdingen tegenover autisme.

Read More →


‘Kan je verschillende soorten autisme tegelijk hebben?’ … autisme en diagnose

Kan je verschillende soorten autisme tegelijk hebben?’, vraagt lezer Lieven. In deze blog probeer ik daarop vanuit mijn ervaring een antwoord te geven

Read More →


“Sterkste man ter wereld is autist” … autisme en talenten

De sterkste man ter wereld is sindskort een Schotse man met autisme. In deze blog schets ik kort zijn leven tot nu toe.

Read More →