9 tips in omgaan met autisme op het werk … autisme en werk

Negen tips in omgaan met autisme op het werk die ik verzamelde en vaak hoorde vernoemen in gesprekken met mensen met autisme in mijn omgeving. Met bijhorende mindmap

Read More →


‘Ik heb een tekst gemaakt en naar al mijn pesters gestuurd’ … autisme en pesten

Citaat van Kimberly van de Winckel, vrouw met autismeover de manier waarmee ze omging met haar pesters.

Read More →