9 redelijke aanpassingen vanuit autisme … autisme en aanpassingen

Op basis van persoonlijke ervaringen en inspiratie uit verschillende hoeken (professionals, autistische personen, ouders) een lijstje van 9 redelijke aanpassingen vanuit autisme. Uiteraard is dit lijstje slechts bedoeld ter inspiratie

Read More →


9 tips in omgaan met autisme op het werk … autisme en werk

Negen tips in omgaan met autisme op het werk die ik verzamelde en vaak hoorde vernoemen in gesprekken met mensen met autisme in mijn omgeving. Met bijhorende mindmap

Read More →