Eigen vertaling en opmaak, overname mits bronvermelding

Het is belangrijk je ervan bewust te zijn dat veel autistische ervaringsdeskundigen ook zelf aanzienlijke beperkingen ervaren en dat veel aanhangers van neurodiversiteit ouders zijn van kinderen met aanzienlijke ondersteuningsnoden. Helaas leeft nog vaak de idee dat iemand, of een gezin, die beweert zowel autisme als geluk te ervaren, niet echt een handicap heeft, terwijl dat aantoonbaar onjuist is. Een van de elementen die tot deze valse tweedeling leiden, is dat maar weinig mensen voorbeelden kennen van mensen met verstandelijke beperkingen of met aanzienlijke ondersteuning met volledige zelfbeschikking. Het is moeilijk om je een toekomst voor te stellen voor je kind of omgeving als je niet eerder met eigen ogen hebt kunnen zien hoe dat concreet loopt.

Jenna Gensic & Jennifer Brunton in The #ActuallyAutistic Guide to Advocacy: Step-By-Step Advice on How to Ally and Speak Up with Autistic People and the Autism Community (Jessica Kingsley Publishers, 2022)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *
You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>